Startside A-å indeks Oversigt Feedback

 

i

Butterup Kirke
Tuse Kirke

 

om kirken
Gudstjenester
Det sker i kirkerne
Personale
Kirkeblad
Menighedsraadet
Menighedsrådsmøder
Links
Vejledning-attester

 

 

Lokalcentergudstjenester

Vi holder gudstjeneste i dagligstuen på Tuse lokalcenter på følgende dage:

Torsdag den 20. august kl. 14 (Lene)

Gudstjenesterne starter kl. 14 og bagefter byder menighedsrådet på kaffe og kage.

 


Lørdagsdåb

I de kommende måneder er der planlagt lørdagsdåb:

Lørdagsdåb


Sangaftener

I løbet af efteråret vil vi traditionen tro afholde to af vores hyggelige og populære sangaftner. Det bliver 2 aftner med samvær, fællessang og kaffebord.

datoerne er:
Onsdag d. 9 september kl. 19-21.
Onsdag d. 11. november kl. 19-21.

Begge gange foregår det i kirkehuset i Tuse.

 


Skabelse - en levende fortælling/koncert
Lørdag den 3. oktober kl. 15 i Tuse Kirke

Skabelseed udgangspunkt i biblens ord og skabelsesberetningen vil Mette Soraya Svane og Jens Viggo Fjord dramatisere teksten med fortælling, dans, musik og sang.
Tilskueren tages med på en rejse, hvor man undervejs kan danne sine egne billeder og abstraktioner over temaet skabelse.

At vi er til - at jorden blev skabt - kan være svært at forstå og fatte.
Skabelsesberetningen giver sit bud på, hvordan det gik til. En smuk beretning om Guds skaberværk, der giver plads til refleksion over livets mysterium. Vi slutter hvor Noa bygger et alter for Herren. ”Så længe jorden står, skal så tid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre”

Der er fri entre og alle er naturligvis velkomne.

 

 

 

 


 

Spirekor og børnekor

TusmerneSommerferien er forbi, dagene bliver langsomt mørkere og koldere, og trætheden
sænker sig over os alle, men der findes heldigvis lys i mørket med børnestemmer,
latter og fortryllende klange, så meld dit barn til Tusmerne •

Tusmerne er et korsamarbejde på 2. år mellem Tuse-Butterup og Tveje Merløse kirker.
Koret har to korledere, Hanne Nebeling fra Tveje Merløse, der også er organist
og Therese Adorján Ankjær, der til daglig synger i Tuse-Butterup.

Spirekoret, 0.-2. klasse, øver tirsdage
fra kl. 14.15 – 15.00

Børnekoret, 3.- 6 klasse, øver tirsdage
kl. 15.30 – 16.30

Vi øver månedsvis på skift i Tuse Kirkehus og Kirkeladen i Tveje Merløse.
Første gang er 1/9 2015 i Tuse. Der er gratis busordning til og fra Tuse Skole, Holbæk Private Realskole, Holbæk Lilleskole
og Isefjordskolen (dog skal Børnekoret hentes på korstedet kl. 16.30).

Er du interesseret i at gå til kor, eller har du spørgsmål, så kontakt: Therese Adorjan Ankjær, tadyhr@yahoo.dk, tel: 61688436.
Hanne Nebeling, nebeling@dnpost.dk tlf: 22907202


Tilmelding til korene er nødvendig, både for gamle og nye korbørn.

I efterårssæsonens start er der hyggedag for begge kor i Tuse kirkehus d. 15/9 kl. 14.15-16.30. Her synger vi sammen,
lærer hinanden at kende, spiser og hygger, så vi er parate til et godt kor år!

Første gudstjeneste korene skal synge til er høstgudstjeneste i Butterup, søndag d. 20/9 kl. 10.30. Desuden skal Tusmerne medvirke ved TWEEN-gudstjeneste i Tveje Merløse kirke, søndag d. 25/10 kl. 13.
I oktober skal vi, som vi også gjorde sidste år, synge på Holbæk bibliotek til SPIL DANSK dag.
Det er i år torsdag d. 29. oktober kl. 16.