Startside A-å indeks Oversigt Feedback

 

i

Butterup Kirke
Tuse Kirke

 

om kirken
Gudstjenester
Det sker i kirkerne
Personale
Kirkeblad
Menighedsraadet
Menighedsrådsmøder
Links
Vejledning-attester

 

 

Det sker

Klavertrio i Tuse Kirke søndag den 6. december kl. 15

Klavertrio
Tre helt unge konservatoriestuderende spiller kammermusik på virkelig højt niveau: Anna Egholm, violin, Jonathan Swensen, cello og Tony Tuan-Anh Nguyen, klaver spiller Beethoven og Shostakovich.


Lokalcentergudstjenester

Tuse ÆldrecenterVi holder gudstjeneste i dagligstuen på Tuse lokalcenter på følgende dage:

Torsdag d. 26. november kl. 14 (Lene)
Torsdag d. 17. december kl. 14 (Vibeke)
Torsdag d. 21. januar kl. 14 (Vibeke)
Torsdag d. 25. februar kl. 14 (vikar)

Gudstjenesterne varer en halv times tid og bagefter byder menighedsrådet og frivillige på kaffe og kage.
Alle er velkomne til gudstjenesten også selvom man ikke bor på Tuse Lokalcenter.


 

Lørdagsdåb

Lørdag d.9 januar kl. 11 i Butterup kirke v. Vibeke

barn

 

 

 


Spirekor og børnekor

Tusmerne

Sommerferien er forbi, dagene bliver langsomt mørkere og koldere, og trætheden
sænker sig over os alle, men der findes heldigvis lys i mørket med børnestemmer,
latter og fortryllende klange, så meld dit barn til Tusmerne •

Tusmerne er et korsamarbejde på 2. år mellem Tuse-Butterup og Tveje Merløse kirker.
Koret har to korledere, Hanne Nebeling fra Tveje Merløse, der også er organist
og Therese Adorján Ankjær, der til daglig synger i Tuse-Butterup.

Spirekoret, 0.-2. klasse, øver tirsdage
fra kl. 14.15 – 15.00

Børnekoret, 3.- 6 klasse, øver tirsdage
kl. 15.30 – 16.30

Vi øver månedsvis på skift i Tuse Kirkehus og Kirkeladen i Tveje Merløse.
Første gang er 1/9 2015 i Tuse. Der er gratis busordning til og fra Tuse Skole, Holbæk Private Realskole, Holbæk Lilleskole
og Isefjordskolen (dog skal Børnekoret hentes på korstedet kl. 16.30).

Er du interesseret i at gå til kor, eller har du spørgsmål, så kontakt: Therese Adorjan Ankjær, tadyhr@yahoo.dk, tel: 61688436.
Hanne Nebeling, nebeling@dnpost.dk tlf: 22907202


Tilmelding til korene er nødvendig, både for gamle og nye korbørn.

I efterårssæsonens start er der hyggedag for begge kor i Tuse kirkehus d. 15/9 kl. 14.15-16.30. Her synger vi sammen,
lærer hinanden at kende, spiser og hygger, så vi er parate til et godt kor år!

Første gudstjeneste korene skal synge til er høstgudstjeneste i Butterup,søndag d. 20/9 kl. 10.30. Desuden skal Tusmerne medvirke ved TWEEN-gudstjeneste i Tveje Merløse kirke, søndag d. 25/10 kl. 13.
I oktober skal vi, som vi også gjorde sidste år, synge på Holbæk bibliotek til SPIL DANSK